Grid issues in Slovakia

PDF

Updated: 10.01.2019

Author: Boris Valach

Summary of grid issues

Connection to the grid

The plant operators are contractually entitled against the grid operator to the connection of renewable energy plants to the grid. The grid operator is obliged to enter into connection agreements with the generators of electricity from renewable energy sources. Renewable energy plants shall be given priority connection.

Use of the grid

Access to the grid is granted based on either a transmission and access agreement or a distribution and access agreement. Thus, the grid users (e.g. plant operators) are entitled to the transmission and distribution of electricity by the grid operator. The competent transmission or distribution grid operator is obliged to enter into these agreements. Electricity from renewable sources shall be given priority transmission and distribution.

Grid development

The grid operator is obliged to expand the grid upon the request of an electricity producer. Renewable energy is not given priority.

Statutory provisions

 • RES Act (Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie – Act No. 309/2009 Coll. on the Support of Renewable Energy Sources)
 • Energy Act (Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike – Act No. 251/2012 Coll. on Energy)
 • Decree No. 24/2013 Coll. of ÚRSO (Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom – Decree No. 24/2013 Coll. of the Regulatory Office for Network Industries on the Regulation of the Domestic Electricity and Gas Market)

Slovakia

Further information

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) – Ministry of Economy of the Slovak Republic
 • Maroš Stano
 • +421 248 541 111
 • MHSR website
 • info(at)mhsr.sk
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) – Ministry of Environment of the Slovak Republic
 • Stanislav Jurikovič
 • +421 259 561 111
 • MŽP website
 • info(at)enviro.gov.sk
 • Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. – Slovak Renewable EnergyE Agency (SK REA), NPO
 • +42 1 905 744 034
 • SKREA website
 • info(at)skrea.sk