Decree No. 311/2009

Updated: 10.01.2019

Name (orig)

Vyhláška č. 311/2009 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu

Name (English)

Decree No. 311/2009 Coll. on Calculation of the Energy Performance of Buildings and the Content of Energy Certificate

Entry into force

01.10.2009

Purpose

The Act sets the details on calculation of the energy performance of buildings and the content of energy certificate.

Slovakia

Full text of legal source

Report broken link