Policy in Hungary

PDF

Updated: 07.01.2019

Author: John Szabo

Summary of policies

 • There is one official training programme for RES installers offered in the National Qualification Register so far. The programme ‘Renewable Energy Installations’ Operator’ was introduced in September 2016. Furthermore, there are a number of vocational training programmes with some or limited relevance for the installation and maintenance of RES installations. The educational programme “LEONARDO Innova-tion Transfer Programme” aims to introduce Austrian/German RES-training programme best practices to the Hungarian educational system “National Qualification Register” (OKJ – Országos Képzési Jegyzék). Moreover, certified training programmes are provided by professional associations like the Hungarian Solar Association. 
 • According to the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority there is no standard defined for RES-H building obligations. However, Decree No. 7/2006 recommends the consideration of using renewable energy sources for decentralised energy supply in the planning process for new building projects. An obligation to meet at least 25% of the buildings’ energy needs with RES will be introduced for buildings operationalised after 31 December 2020.
 • Policies on certification programmes for RES installation, on the exemplary role of public authorities and on the support of RES-H infrastructure are in place within the frame of the current subsidy pro-grammes.

Statutory provisions

 •  Decree No. 8/2006 (8/2006. (III. 23.) - OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről - Education Ministry Decree No. 8/2006. (III. 23.) on the requirements for initiating vocational trainings as well as infor-mation points of regional integrated vocational training centres) 
 • Decree No. 315/2013 (315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól) on the general exam rules and procedures for vocational trainings) 
 • Decree No. 7/2006 (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületenergetikai jellemzőinek meghatározásáról - Ministry without Portfolio Decree No. 7/2006. (V.24.) on the determination of buildings’ energy per-formance) 
 • Decree No. 20/2014 (20/2014. (III.7.) BM rendelet az épületek energetikai jellemzöinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet módosításáról - Ministry of Internal Affairs De-cree No. 20/2014. (III.7.) on the modification of the determination of buildings’ energy performance by Decree No. 7/2006(V.24.) of the Ministry without Portfolio) 
 • Decree No. 27/2012 (27/2012. (VIII.27) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről - Ministry of National Economy Decree No. 27/2012. (VIII.27) on the exam rules for vocational training programmes falling under the authority of the Minis-try of National Economy)
 • Decree No. 39/2015. (39/2015 (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról - Decree of the MvM Hungarian Electricity Ltd. No. 39/2015 (IX. 14.) on the modification of the determination of buildings’ energy per-formance by Decree No. 7/2006 (V.24.) of the Ministry without Portfolio 
 • Ministerial Decree No. 55/2016. (XII. 21.) (55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről – Decree of the Ministry of National Development on the technical requirements for renewable energy installations benefitting from support for acquisition and maintenance 
 • Governmental Decision on the Environment and Energy Efficiency Operative Programme 2016 by Deci-sion 1084/2016 (II. 29.) – A Kormány 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról.

Hungary

Further information

 • Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) - Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (HEA)
 • +36 459 7777
 • MEKH website
 • mekh(at)mekh.hu
 • MAVIR – Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörüen Müködö Részvénytársaság – Hungarian transmission grid operator
 • +36 1 304 1000
 • MAVIR website
 • info(at)mavir.hu