Promotion in Czech Republic

PDF

Updated: 10.01.2019

Author: Boris Valach

Summary of support schemes

 • Subsidies. Generally, RES-H plant operators may receive subsidies for the support of renewable heat from the Operational Programmes (OP) funded by the ERDF. 
 • Tax regulation mechanism. Operators of renewable heating plants are exempt from real estate tax.

Technologies

In general, all RES-H technologies are eligible for support.

Statutory provisions

 • OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 – Operational Programme “Entrepreneurship and Innovation for Competitiveness” 2014-2020)
 • OP ŽP (Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 2014-2020 – Operational programme “Environment” 2014-2020)
 • MŽP Directive No. 6/2014 (Směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí – Directive of the Ministry of the Environment No. 6/2014 on the Submission of Applications and the Allocation of Grants for Projects under the Operational Programme Environment)
 • Act No. 338/1992 (Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí – Act No. 338/1992 Coll. on the Tax on Immovable Property)

    Czech Republic

    Further information