Policy in Sweden

PDF

Updated: 17.01.2019

Author: Oskar Vågerö

Summary of policies

There is a specific programme supporting research, development and demonstration in the field of wind energy.

Statutory provisions

  • Regulation No. 2003:564 (Förordning om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning – Regulation on Grants for Measures Promoting an Effective and Environmentally Sustainable Energy Supply)

Sweden

Further information