Slovakia

PDF

Updated: 10.01.2019

Author: Boris Valach

Slovakia

Further information

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) – Ministry of Economy of the Slovak Republic
 • Maroš Stano
 • +421 248 541 111
 • MHSR website
 • info(at)mhsr.sk
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) – Ministry of Environment of the Slovak Republic
 • Stanislav Jurikovič
 • +421 259 561 111
 • MŽP website
 • info(at)enviro.gov.sk
 • Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. – Slovak Renewable EnergyE Agency (SK REA), NPO
 • +42 1 905 744 034
 • SKREA website
 • info(at)skrea.sk