Order of 5/5/2014

Updated: 09.01.2019

Name (orig)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia

Name (English)

Order of the Polish Minister of Economy of 5 May 2014 amending the Order of 18/10/2012 on detailed provisions on the obligation to acquire certificates of origin and submit them for collection, the obligation to pay a compensation fee, the obligation to purchase electric energy and heat generated from renewable energy sources, and the obligation to prove that the amount of energy generated and the source of energy used have been accurately reported

Full name

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 paźdzernika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Entry into force

07.06.2014

Purpose

Establishing detailed provisions on the promotion of renewable energy sources through a quota and price control as set out in art.Art. 9a of the Energy Law.

Relevance for renewable energy

This order promotes renewable energy by specifying the renewable portfolio standard scheme

Poland

Full text of legal source

Report broken link