Promotion in Malta

PDF

Updated: 31.01.2017

Author: Jörn Banasiak

Summary of support schemes

Biofuel quota. Importers and wholesalers of fossil fuels are required to place a pre-determined amount of biofuels in the market.

Subsidy. Government Grant on the Purchase of Electric Vehicles

Technologies

The biofuel quota applies to biofuels only. The subsidy scheme applies to electric vehicles. 

Statutory provisions

  •  G.N. 43 of 2017 (Government Grant on the Purchase of Electric Vehicles for Private Individuals, Local Councils, the Business Community and NGOs - Għotjiet mill-Gvern għal Xiri ta’ Vetturi li Jaħdmu bl-Elettriku għal Individwi Privati, Kunsilli Lokali, Negozji u Organizzazzjonijiet mhux Governattivi) 
  • Subsidiary Legislation 423.28 (LEĠISLAZZJONI SUSSIDJARJA 423.28)

Malta

Further information