Promotion in Lithuania

PDF

Updated: 01.10.2017

Author: Jurga Tallat-Kelpšaitė

Summary of support schemes

 • Reimbursement. Part of the price of rapeseed oil used for the production of rapeseed methyl (ethyl) ester (RME) and part of the price of the rapeseed and cereal grain purchased for the production of dehydrated ethanol will be reimbursed. This measure is implemented by the National Paying Agency on behalf of the Ministry of Agriculture.
 • Quota obligation. Fuel traders are obliged to sell petrol containing 5-10% biofuels and diesel containing at least 7% biofuels.
 • Excise Tax Relief. Excise tax relief applies to biofuels for transport. The rate of excise tax is reduced in proportion to the percentage of biomass per tonne of biofuel. The relief applies to bioethanol, biodiesel, bio-ETBE and vegetable oil.
 • Environmental Pollution Tax exemption. Natural and legal persons using biofuels in vehicles are exempt from the environmental pollution tax on their vehicle emissions. 

Technologies

Biofuels are eligible for all three support schemes. Biohydrogen is only eligible for exemption from environmental pollution tax. 

Statutory provisions

 • Law on Excise Taxes (Akcizų įstatymas)
 • Law on Energy from Renewable Sources (Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas)
 • Law on Environmental Pollution Taxes (Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas)
 • Law on State Environmental Control (Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas)
 • Order No. VA-75/2004 (Leidimo gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų, išdavimo taisyklės)
 • Order No. VA-37/2014 (Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą  taisyklės)
 • Order No 3D-417/2008 (Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisyklės)
 • Order No. 2B-290/2008 (Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai)
 • First Document of Order No. D1-370/1K-230 (Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas)

Lithuania

Further information

 • Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – National Paying Agency of the Ministry of Agriculture
 • +370 5 252 6999
 • website
 • info(at)nma.lt
 • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos - State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania
 • +370 5 266 8200
 • State Tax Inspectorate website
 • vmi(at)vmi.lt