Promotion in Lithuania

PDF

Updated: 19.12.2018

Author: Jurga Tallat-Kelpšaitė

Summary of support schemes

 • Reimbursement. Part of the price of rapeseed oil used for the production of rapeseed methyl (ethyl) ester (RME) and part of the price of the rapeseed and cereal grain purchased for the production of dehydrated ethanol will be reimbursed. This measure is implemented by the National Paying Agency on behalf of the Ministry of Agriculture.
 • Quota obligation. Fuel traders are obliged to sell petrol containing 5-10% biofuels and diesel containing at least 7% biofuels.
 • Excise Tax Relief. Excise tax relief applies to biofuels for transport. The rate of excise tax is reduced in proportion to the percentage of biomass per tonne of biofuel. The relief applies to bioethanol, biodiesel, bio-ETBE and vegetable oil.
 • Environmental Pollution Tax exemption. Natural and legal persons using biofuels in vehicles are exempt from the environmental pollution tax on their vehicle emissions. 

 

 

 

Technologies

Biofuels are eligible for all three support schemes. Biohydrogen is only eligible for exemption from environmental pollution tax. 

Statutory provisions

• Law on Energy from Renewable Sources (Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas)

• Law on Environmental Pollution Taxes (Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas)

• Law on Heat Sector (Šilumos ūkio įstatymas)

• Law on Financial Instruments for Climate Change Management (Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas)

• Order No. D1-275/2010 (Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas -Guidelines for the Use of the Funds of the Climate Change Special Programme)

• Second Document of Order No. D1-370/1K-230 (Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas - Description of the Procedure of Calculation and Payment of Environmental Pollution Taxes for Stationary Sources)

• Order No. D1-259/2014 (Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės - Rules on the Issue, Amendment and Withdrawal of Pollution Permits)

• Resolution No. O3-202/2010 (Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašas - Description of the Procedure and the Conditions for the Production and/or Purchase of Heat)

• Resolution No. O3E-524/2017 (Nutarimas dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimo pratęsimo 2018 metam - Resolution on the extension of the tariff rates for the purchase of biogas into natural gas systems for 2018, approved by Resolution No. O3E-524/2017)

• Resolution No. O3-230/2011 (Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika - Methodology for tariff rate setting for the purchase of biogas into natural gas systems)

Lithuania

Further information

 • Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – National Paying Agency of the Ministry of Agriculture
 • +370 5 252 6999
 • website
 • info(at)nma.lt
 • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos - State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania
 • +370 5 266 8200
 • State Tax Inspectorate website
 • vmi(at)vmi.lt