Order of 18/05/2017

Updated: 09.01.2019

Name (orig)

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci

Name (English)

Order of the Polish Minister of Energy of 18 May 2017 on specific scope of the obligation and technical conditions of purchase of heat from renewable energy sources and on conditions of connecting installations to the grid

Full name

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci

Entry into force

20.06.2017

Purpose

The order establishes the obligation of priority purchase of heat generated from renewable energy sources by heat-trading entities or entities generating and selling heat to end users.

Relevance for renewable energy

The order establishes the obligation of priority purchase of heat generated from renewable energy sources

Poland

Full text of legal source

Report broken link