Promotion in Hungary

PDF

Updated: 07.01.2019

Author: John Szabo

Summary of support schemes

 • Feed-in tariff. The feed-in tariff system remains essentially unchanged for installations with an installed capacity between 50 kW-500 kW and are not subject to tendering procedures. The transmission system operator (TSO) MAVIR Ltd. is legally obliged to purchase electricity from renewable sources, sell it on the electricity stock mar-ket (HUPX), while paying a guaranteed price to plant operators. The TSO is also financially responsible for grid balancing.
 • Green Premium I. The Green Premium is granted for renewable electricity producing plants between 0.5 MW-1 MW. Plants of this size are not subject to tendering procedures. The tariff is set out by a Government Decree which is determined through a market reference price and an ‘administrative premium’. Plant operators are obliged to sell the generated electricity on the electricity stock market (HUPX), despite receiving the Green Premium (I+II). The plant operators are financially responsible for grid balancing.
 • Green Premium II (Tender). Plants with a capacity higher than 1 MW and generally all wind power plants are subject to obligatory tendering procedures. Demonstration projects are excluded from the obligation to tender.
 • Net Metering. Household-sized power plants with a capacity of maximum 50 kVA may benefit from net meter-ing. The electricity surplus injected to the grid is remunerated by the electricity supplier at the electricity retail price. 
 • Subsidy Programmes. Support for renewable energy may be provided through operational programmes under the ‘Széchenyi Plan 2020’, EEEOP (Environment and Energy Efficiency Operative Programme), EDIOP (Economic Development Investment Operational Programme), TOP (Territorial and Settlement Operational Programme), CCHOP (Competitive Central Hungary Operational Programme) and RDOP (Rural Development Operational Pro-gramme). In certain cases, feed-in tariffs can be combined with favourable loans or investment grants provided by subsidy programmes.
 • Loan Programmes. Loans – alongside subsidies – for renewable electricity are provided through the Economic Development and Investment Operational Programme (EDIOP). The programme numerous areas and tenders have been opened accordingly.

Technologies

Essentially all technologies used for the generation of electricity from renewable sources are eligible for at least one support scheme. However, the construction of wind power plants is practically impossible due to a Govern-ment Decree determining the tender capacities for wind power plants, which has remained at zero since 2016.

Statutory provisions

 •  Act No. LXXXVI of 2007 (2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról – Act No. LXXXVI of 2007 on Electric Energy) 
 • Government Decree No. 389/2007 (389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energia forrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéröl és átvételi áráról – Government Decree No. 389/2007 (XII.23.) on the ob-ligatory dispatch and purchase of electricity generated from waste or from renewable energy sources and combined heat and power) 
 • Government Decree No. 299/2017. (X. 17.) (165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról – Gov-ernment Decree No. 299/2017. (X. 17.) on the feed-in tariff for renewable electricity and the premium tariff 
 • Government Decree No. 309/2013 (309/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energia termelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról - Gov-ernment Decree no. 309/2013. (VIII.16.) on the certification of origin for electricity from renewable energy sources and highly efficient combined heat and power) 
 • Government Decree No. 273/2007 (X. 19.) (273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról – Government Decree No. 273/2007 (X. 19.) on the Implementation of Act No. LXXXVI of 2007 on Electric Energy) 
 • Regulations for household-sized power plants <50 kV (HMKE) (– Háztartási méretű kiseröműkre vonatkozó szabályok (HMKE)) 
 • Decree No. 10/2016. (XI.14.) (10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkamazási szabályairól – Decree of the Hungarian Energy and Pub-lic Utility Regulatory Authority No. 10/2016 (XI.14.) on the application of system use charges, grid con-nection and special charges)
 • Decree No. 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről - Decree of the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Au-thority No. 13/2017 (XI.8.) on the extent of operational support for renewable electricity 
 • Ministerial Decree No. 62/2016. (XII. 28.) (62/2016. (XII. 28) NFM rendelet a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról – Decree of the Ministry of National Development on restrictions for the support of renewable electricity and on criteria for tendering procedures for the premium tariff 
 • Ministerial Decree No. 63/2016 (XII. 28.) (63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról – Decree of the Ministry of National Development on the method of assessing the extent of the financial means for the support of renewable electricity and the payment thereof 
 • Ministerial Decree No. 55/2016. (XII. 21.) (55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről – Decree of the Ministry of National Development on the technical requirements for renewable energy installations benefitting from support for acquisition and maintenance 
 • Governmental Decree No. 454/2016. (XII. 19.) (454/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet a 2016. és a 2017. évben a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítésére és használatbavételére kiadható hatósági engedélyek számának és az engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményének meghatározásáról – Government Decree on the amount of capacity licenses for wind power plants and parks to be constructed in 2016 and 2017 
 • Distribution Regulation – Regulation on the access to the distribution grid (amendment No. 10 of 23 Au-gust 2016 2013) - Elosztói szabályzat - Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai 10. sz. módosítása (2016. augusztus 23.) 
 • Governmental Decision No. 1084/2016 (II. 29.) (1084/2016. (II. 29.) Kormányzati Határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról –Decision No. 1084/2016. (II. 29.) on the annual Budget of the Environment and Energy Efficiency Operational Pro-gramme 
 • Governmental Decision No. 1006/2016 (I. 18.) (1006/2016 (I. 18.) Kormányzati Határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról - Deci-sion No. 1006/2016 (I. 18.) on the annual Budget for the Economic Development and Innovation Opera-tional Programme 
 • Governmental Decision No. 1005/2016 (I.18.) (1005/2016 (I. 18.) Kormányzati Határozat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról - Decision No. 1005/2016 (I. 18.) on the annual Budget for the Territorial and Settlement Operational Programme 
 • Governmental Decision No. 1011/2016 (I.20.) (1011/2016 (I. 20.) Kormányzati Határozat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról - De-cision No. 1011/2016 (I. 20.) on the annual Budget for the Competitive Central Hungary Operational Programme 
 • Governmental Decision No. 1248/2016 (V.18.) (1248/2016 (V. 18.) Kormányzati Határozat a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról - Decision No. 1011/2016 (I. 20.) on the annual Budget for the Rural Development Operational Programme

Hungary

Further information

 • Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) - Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (HEA)
 • +36 459 7777
 • MEKH website
 • mekh(at)mekh.hu
 • MAVIR – Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörüen Müködö Részvénytársaság – Hungarian transmission grid operator
 • +36 1 304 1000
 • MAVIR website
 • info(at)mavir.hu